«Entre Moloch i Franco. L’aposta per la violència en l’Espanya del canvi polític», en MUNTANER, Maria [et al.] (eds.): Transformacions: literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençàSimple Share Buttons