«Historia u olvido: ¿qué hacer en Euskadi?», en SERRALLONGA, Joan, POMÉS, Jordi, et al.: Republicans i solidaris. Homenatge al profesor Pere GabrielSimple Share Buttons